ZOZNAM LEKTOROV Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f všetky informácie o zozname lektorov z-f. Kto je lektor z-f, kto sa môže stať lektorom z-f, súčasný počet lektorov z-f.

KTO JE LEKTOR

Lektor z-f je autor systému z-f. Lektor z-f je študent systému z-f, ktorý získal licenciu z-f na vykonávanie lektorskej činnosti. Hlavná náplň lektora z-f je jeho lektorská činnosť v oblasti štúdia systému z-f. Lektor z-f sprostredkuje systém z-f detskému a dospelému jednotlivcovi. Vedľajšia činnosť lektora z-f je vykonávanie propagačnej činnosti, ako sú informačné prednášky a festival z-f „FEŽIFI“.

KTO SA MÔŽE STAŤ LEKTOROM

Lektorom z-f sa môže stať každý dospelý študent systému z-f, ktorý študuje základné semináre. Treba začať so štúdiom licenčných seminárov. Po absolvovaní stanoveného počtu licenčných seminárov získa miestnu licenciu z-f, ktorá ho oprávňuje vykonávať lektorskú činnoť z-f v mieste svojho bydliska.

POČET LEKTOROV

V súčasnom období pôsobia na Slovensku v rámci „28-ročného systému životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ dvaja lektori z-f. Jeden lektor z-f je „ZAMI“ (autor systému z-f) a druhý lektor z-f je „JUVAMI“.

 
A U T O R Z-F
MENO MILAN
PRIEZVISKO ZÁHORSKÝ
PREZÝVKA Z A M I
POHLAVIE MUŽSKÉ
ROK NARODENIA 1961
BYDLISKO ALEKŠINCE (okres NITRA)
VZDELANIE
ZÁKLADNÁ ŠKOLA ZŠ ALEKŠINCE
STREDNÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM NITRA
VYSOKÁ ŠKOLA FTVŠ UK BRATISLAVA
TITUL PaedDr.
PRÁCA
PÔVODNÉ POVOLANIE PEDAGÓG
LICENCIA Z-F
STUPEŇ LICENCIE CELOSVETOVÁ
MIESTO PÔSOBENIA ALEKŠINCE + INTERNETOVÝ SVET
KONTAKT zami@zamifi.eu
 
L E K T O R Z-F
MENO EVA
PRIEZVISKO JURÍKOVÁ
PREZÝVKA J U V A M I
POHLAVIE ŽENSKÉ
ROK NARODENIA 1950
BYDLISKO BRATISLAVA - PETRŽALKA
VZDELANIE
ZÁKLADNÁ ŠKOLA ZŠ ALEKŠINCE
STREDNÁ ŠKOLA SVŠ NITRA
VYSOKÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NITRA
TITUL Mgr.
PRÁCA
PÔVODNÉ POVOLANIE PEDAGÓG
LICENCIA Z-F
STUPEŇ LICENCIE OKRESNÁ
MIESTO PÔSOBENIA BRATISLAVA - PETRŽALKA
KONTAKT juvami@zamifi.eu