VYSKÚŠAJ ZADARMO Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium z-f informácie o tom, ktoré materiály k štúdiu systému z-f si môže pozrieť a vyskúšať zadarmo. Myslené sú pracovné zošity s programom cvičení, ktorými štúdium systému z-f v jednotlivých vekových kategóriách začína.

VYSKÚŠAJ ZADARMO Z-F DETI A MLÁDEŽ

Rodič má možnosť pozrieť si úlohy pracovného zošita prvého roka „8-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“. Týmto pracovným zošitom celé štúdium začína.

VYSKÚŠAJ ZADARMO Z-F DOSPELÍ

Dospelý záujemca o štúdium systému z-f má možnosť vyskúšať si zadarmo program cvičení pracovného zošita prvého semestra základných seminárov „20-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“. Týmto pracovným zošitom celé štúdium začína.

REFERENCIE

Referencie z-f poskytuje ľudský jednotlivec, ktorý má vlastné skúsenosti so štúdiom „28-ročného systému životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“, lektorskou činnosťou z-f alebo je autorom systému z-f.

Aktuálne referencie na lektorov z-f poskytuje internetový časopis z-f s názvom „1TLIVEC“ a internetové rádio z-f s názvom „ZAMIFI“.

CENNÍK

„28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ je hotový tovar na predaj, ktorý predávajúci ponúka kupujúcemu. Aby si kupujúci mohol tovar kúpiť, musí predávajúci stanoviť jeho cenu. Cena vyjadruje protihodnotu za získanie tovaru. V cenníku z-f je uvedená cena jednotlivých druhov tovaru.

ZOZNAM LEKTOROV

Lektor z-f je autor systému z-f. Lektor z-f je študent systému z-f, ktorý získal licenciu z-f na vykonávanie lektorskej činnosti. Hlavná náplň lektora z-f je jeho lektorská činnosť v oblasti štúdia systému z-f. Lektor z-f sprostredkuje ľudskému jednotlivcovi „28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“.

 
VYSKÚŠAJ ZADARMO Z-F
Názov aktivity Webová stránka
VYSKÚŠAJ ZADARMO deti a mládež o t v o r i ť súbor excel .xls
VYSKÚŠAJ ZADARMO dospelí o t v o r i ť súbor excel .xls
REFERENCIE dospelí o t v o r i ť v novom okne
CENNÍK o t v o r i ť v novom okne
ZOZNAM LEKTOROV o t v o r i ť v novom okne
KONTAKT NA INFORMÁCIE info@zamifi.eu