VÍKENDOVÉ SEMINÁRE Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f aktuálne informácie o obsahu jednotlivých víkendových seminárov a termínoch konania.

 

Rozdiel medzi informačnou prednáškou a víkendovým seminárom je v tom, že víkendový seminár trvá niekoľko hodín a je špecializovaný na určitú tému (jednu alebo viac). Rodič si musí pozrieť, v ktorých víkendových seminároch sa nachádza téma „8-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre deti a mládež“. Dospelý záujemca o štúdium systému z-f si musí pozrieť, v ktorých víkendových seminároch sa nachádza téma „20-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“. Víkendové semináre organizuje autor systému z-f (ZAMI). Aktuálne informácie o víkendových seminároch sú v internetovom časopise z-f s názvom „1TLIVEC“ a v internetovom rádiu z-f s názvom „ZAMIFI“.

 

VÍKENDOVÉ SEMINÁRE z-f sú rozdelené do nasledovných štyroch skupín podľa času trvania

1/2 - dňové semináre z-f (3 hodiny)

1 - dňové semináre z-f (6 hodín)

2 - dňové semináre z-f (9 hodín)

3 - dňové semináre z-f (12 hodín).

 
1/2-DŇOVÉ VÍKENDOVÉ SEMINÁRE
Seminár Obsah seminára Trvanie
1/2 - 1 všeobecný prehľad o z-f 3 hodiny
1/2 - 2 všeobecný prehľad o propagácii z-f 3 hodiny
1/2 - 3 všeobecný prehľad o štúdiu z-f 3 hodiny
1/2 - 4 8-ročný systém z-f pre deti a mládež 3 hodiny
1/2 - 5 20-ročný systém z-f pre dospelých 3 hodiny
1/2 - 6 projekty z-f 3 hodiny
1/2 - 7 živnosť z-f 3 hodiny
 
1-DŇOVÉ VÍKENDOVÉ SEMINÁRE
Seminár Obsah seminára Trvanie
1 - 1 1/2 - 1 + 1/2 - 2 6 hodín
1 - 2 1/2 - 1 + 1/2 - 3 6 hodín
1 - 3 1/2 - 2 + 1/2 - 3 6 hodín
1 - 4 1/2 - 1 + 1/2 - 4 6 hodín
1 - 5 1/2 - 1 + 1/2 - 5 6 hodín
1 - 6 1/2 - 4 + 1/2 - 5 6 hodín
1 - 7 1/2 - 1 + 1/2 - 6 6 hodín
1 - 8 1/2 - 1 + 1/2 - 7 6 hodín
POZNÁMKA: jednodňový seminár vytvárajú dva poldňové semináre.
 
2-DŇOVÉ VÍKENDOVÉ SEMINÁRE
Seminár Obsah seminára Trvanie
2 - 1 1/2 - 1 + 1/2 - 2 + 1/2 - 3 9 hodín
2 - 2 1/2 - 1 + 1/2 - 4 + 1/2 - 5 9 hodín
2 - 3 1/2 - 4 + 1/2 - 5 + 1/2 - 7 9 hodín
POZNÁMKA: dvojdňový seminár vytvárajú tri poldňové semináre.
 
3-DŇOVÉ VÍKENDOVÉ SEMINÁRE
Seminár Obsah seminára Trvanie
3 - 1 1/2 - 1 + 1/2 - 2 + 1/2 - 3 + 1/2 - 6 12 hodín
3 - 2 1/2 - 1 + 1/2 - 4 + 1/2 - 5 + 1/2 - 6 12 hodín
3 - 3 1/2 - 1 + 1/2 - 4 + 1/2 - 5 + 1/2 - 7 12 hodín
POZNÁMKA: trojdňový seminár vytvárajú štyri poldňové semináre.
 
VÍKENDOVÉ SEMINÁRE Z-F
Dátum Seminár Miesto Lektor
 
    V roku 2016 sa víkendové semináre neorganizujú!!!  
       
       
KONTAKT NA INFORMÁCIE : info@zamifi.eu