ŠTÚDIUM Z-F

Štúdium systému z-f predstavuje hlavnú činnosť „28-ročného systému životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“. Existuje štúdium „8-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“ plus štúdium „20-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“.

ČO JE ŠTÚDIUM

Pod pojmom „štúdium systému z-f“ rozumiem ja, ako autor systému z-f, sebapoznávací proces osobnosti jednotlivca. V procese sebapoznávania používa ľudský jednotlivec svoje nástroje, ktorými je vybavený.

KTO JE UČITEĽ

Učiteľ ľudského jednotlivca je jeho súčasný každodenný život. Chyby, ktoré robí a poznatky z nich. Učiteľ ľudského jednotlivca je jeho osud, zobrazený prostredníctvom horoskopu. Učiteľom je ten, kto „učí telom“. Telo je učiteľom každého ľudského jednotlivca.

Lektor z-f nie je v pozícii učiteľa. Ľudskému jednotlivcovi nedáva rady, ani žiadne „správne odpovede“ na vyriešenie jeho životných problémov. Lektor z-f len sprevádza ľudského jednotlivca štúdiom systému z-f.

ČO JE UČEBNICA

Učebnicou ľudského jednotlivca sú jeho každodenné životné skúsenosti a poznatky z nich. Životná skúsenosť, pozitívna alebo negatívna, je učivo, ktoré sa jednotlivec musí naučiť a pochopiť. Svoje životné skúsenosti získava ľudský jednotlivec z prírody a zo spoločnosti.

„28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ slúži ľudskému jednotlivcovi na usporiadanie svojich prírodných a spoločenských poznatkov z vlastných skúseností a pochopenie súvislostí medzi nimi.

ŠTÚDIUM Z-F DETI A MLÁDEŽ

Na tejto podstránke nájde rodič všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú štúdia „8-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“.

„8-ročný systém životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“ môže študovať ľubovoľné dieťa. Začína dieťa po dosiahnutí 11.roka svojho života a súvisle pokračuje osem rokov.

ŠTÚDIUM Z-F DOSPELÍ

Na tejto podstránke nájde dospelý záujemca o štúdium systému z-f všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú štúdia „20-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“.

Každý dospelý záujemca môže študovať „20-ročný systém životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“. Začiatok je možný v ktoromkoľvek veku a v ktoromkoľvek ročnom období.

VYSKÚŠAJ ZADARMO Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium z-f informácie, ktoré sa týkajú bezplatného prezretia a vyskúšania cvičení pracovných zošitov systému z-f.

Rodič má možnosť pozrieť si úlohy pracovného zošita prvého roka, ktorým sa štúdium „8-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“ začína.

Dospelý záujemca o štúdium z-f si môže popozerať a vyskúšať zadarmo kompletný pracovný zošit 1.semestra, ktorým sa štúdium „20-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“ začína.