ŠTÚDIUM Z-F DOSPELÍ

Na tejto podstránke nájde dospelý záujemca o štúdium systému z-f všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú štúdia „20-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“. Existujú tri druhy seminárov štúdia z-f pre dospelých „základné - licenčné - súkromné“. Všetky je možné študovať online, cez internet.

1. ZÁKLADNÉ SEMINÁRE

Základné semináre trvajú 13 relatívnych rokov. Relatívnych preto, lebo tempo štúdia si každý dospelý študent systému z-f určuje individuálne. Pri individuálnej forme štúdia. Prvé dva roky štúdia sa nazývajú „všeobecný základ“ a tvoria ho štyri semestre. Semester je jeden polrok. Sú popísané v propagačnej brožúrke „Z-F 2-ROČNÁ“. Súčasťou základných seminárov sú „nepovinné hry“.

2. LICENČNÉ SEMINÁRE

Licenčné semináre trvajú 13 relatívnych rokov. Sú určené študentovi základných seminárov, ktorý má záujem stať sa lektorom z-f. So štúdiom licenčných seminárov je možné začať najskôr po dvoch rokoch štúdia základných seminárov. Súčasťou licenčných seminárov sú „nepovinné hry“.

3. SÚKROMNÉ SEMINÁRE

Súkromné semináre trvajú 13 relatívnych rokov. Sú určené študentovi základných a licenčných seminárov, ktorý vyvíja samostatnú lektorskú činnosť. So štúdiom súkromných seminárov je možné začať najskôr po siedmich rokoch štúdia základných seminárov.

ČO (NE)ZNAMENÁ ŠTÚDIUM Z-F

Štúdium „20-ročného systému životnej filozofie jednotlivca“ neznamená učiť sa nové veci od lektora z-f. Lektor z-f nemá za úlohu dospelému jednotlivcovi „sprostredkovať múdrosti sveta alebo svoje vlastné názory". Práve naopak. Nesmie to robiť. Nesmie dospelého jednotlivca poučovať, ani mu radiť.

„20-ročný systém životnej filozofie jednotlivca“ je akousi knihou s otázkami. Dospelý jednotlivec si ich číta a zapisuje si odpovede. Aké odpovede? Svoje vlastné odpovede. Tie odpovede, ktoré získava zo svojich každodenných životných skúseností. Takýmto spôsobom si archivuje svoje odpovede a snaží sa hľadať medzi nimi súvislosti. Zo súvislostí sa snaží vytvoriť systém. Načo je to dobré? Aby pochopil, že jeho život a životné skúsenosti vychádzajú zo systému.

ZAČIATOK ŠTÚDIA

„20-ročný systém životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“ môže študovať každý dospelý záujemca. Začiatok je možný v ktoromkoľvek veku a v ktoromkoľvek ročnom období.

Štúdium „20-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“ začína pracovným zošitom 1.semestra základných seminárov kedykoľvek v roku. Doporučený mesiac je október alebo január. Tempo štúdia si určuje každý študujúci jednotlivec individuálne.

VYSKÚŠAJ ZADARMO

Dospelý záujemca o štúdium systému z-f má možnosť vyskúšať si zadarmo program cvičení pracovného zošita prvého semestra „20-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“. Doporučená doba štúdia prvého semestra je päť mesiacov.

CENNÍK

„20-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia pre vekovú kategóriu dospelí“ je hotový tovar na predaj, ktorý predávajúci ponúka kupujúcemu. Aby si kupujúci mohol tovar kúpiť, musí predávajúci stanoviť jeho cenu. Cena vyjadruje protihodnotu za získanie tovaru. V cenníku z-f je uvedená cena jednotlivých druhov tovaru.

ZOZNAM LEKTOROV

Lektor z-f je autor systému z-f. Lektor z-f je študent systému z-f, ktorý získal licenciu z-f na vykonávanie lektorskej činnosti. Hlavná náplň lektora z-f je jeho lektorská činnosť v oblasti štúdia systému z-f. Lektor z-f sprostredkuje dospelému jednotlivcovi „20-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“.

 
ŠTÚDIUM Z-F DOSPELÍ
Názov aktivity Webová stránka
VYSKÚŠAJ ZADARMO o t v o r i ť v novom okne
CENNÍK o t v o r i ť v novom okne
ZOZNAM LEKTOROV o t v o r i ť v novom okne
KONTAKT NA INFORMÁCIE info@zamifi.eu