ŠTÚDIUM Z-F DETI A MLÁDEŽ

Na tejto podstránke nájde rodič všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú štúdia „8-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“.

„8-ročný systém životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“ môže študovať ľubovoľné dieťa. Začína dieťa po dosiahnutí 11.roka svojho života a súvisle pokračuje osem rokov. Štúdium je rozdelené do školských rokov. V každom školskom roku absolvuje dieťa pracovný zošit s programom cvičení a cez letné prázdniny program cvičení cvičebného zošita.

Štúdium „8-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“ začína pracovným zošitom 1.roka v septembri príslušného roka.

ČO (NE)ZNAMENÁ ŠTÚDIUM Z-F

Štúdium „8-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“ neznamená učiť sa nové veci od lektora z-f. Lektor z-f nemá za úlohu dieťaťu „sprostredkovať múdrosti sveta alebo svoje vlastné názory". Práve naopak. Nesmie to robiť. Nesmie dieťa poučovať, ani mu radiť.

„8-ročný systém životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“ je akousi knihou s otázkami. Dieťa otázky číta a zapisuje si odpovede. Aké odpovede? Svoje vlastné odpovede. To, čo si myslí. Takýmto spôsobom si archivuje osem rokov svojho detstva a svojej mladosti. Kedy to využije? V dospelosti.

ŠTÚDIUM Z-F DETI

So štúdiom systému z-f začína dieťa po dosiahnutí 11.roka svojho života a súvisle pokračuje štyri roky. Prvé štyri roky tvoria „vekovú kategóriu dieťa“.

Štúdium systému z-f môže byť skupinové alebo individuálne. Štúdijné materiály sú k dispozícii v papierovej alebo počítačovej forme.

ŠTÚDIUM Z-F MLÁDEŽ

Po prvých štyroch rokoch štúdia systému z-f vo „vekovej kategórii dieťa“ prechádza dieťa do piateho roku, ktorý je prvým v „kategórii mládež“. Druhé štyri roky štúdia systému z-f tvoria „kategóriu mládež“. Nedá sa začať štúdium systému z-f v „kategórii mládež“.

VYSKÚŠAJ ZADARMO

Rodič má možnosť pozrieť si úlohy pracovného zošita prvého roka „8-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“. Svoju pozornosť zameria na otázky, ktoré sú dieťaťu kladené.

CENNÍK

„8-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia pre vekovú kategóriu deti a mládež“ je hotový tovar na predaj, ktorý predávajúci ponúka kupujúcemu. Aby si kupujúci mohol tovar kúpiť, musí predávajúci stanoviť jeho cenu. Cena vyjadruje protihodnotu za získanie tovaru. V cenníku z-f je uvedená cena jednotlivých druhov tovaru.

ZOZNAM LEKTOROV

Lektor z-f je autor systému z-f. Lektor z-f je študent systému z-f, ktorý získal licenciu z-f na vykonávanie lektorskej činnosti. Hlavná náplň lektora z-f je jeho lektorská činnosť v oblasti štúdia systému z-f. Lektor z-f sprostredkuje detskému jednotlivcovi „8-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“.

 
ŠTÚDIUM Z-F DETI A MLÁDEŽ
Názov aktivity Webová stránka
VYSKÚŠAJ ZADARMO o t v o r i ť v novom okne
CENNÍK o t v o r i ť v novom okne
ZOZNAM LEKTOROV o t v o r i ť v novom okne
KONTAKT NA INFORMÁCIE info@zamifi.eu