SPOLOČNOSŤ V AUTOROVI Z-F

Na tejto podstránke sa zaoberám otázkou, čo som ja, ako autor systému z-f, dostal od slovenskej spoločnosti. Aké som dosiahol vzdelanie, aké spoločenské postavenie. Slovenská spoločnosť patrí do európskej spoločnosti a tá zasa do svetovej spoločnosti.

VPLYV SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI

Čo sa mi stalo v slovenskej spoločnosti

Každý konkrétny ľudský jednotlivec sa vždy narodí do konkrétnej ľudskej spoločnosti, z ktorej čerpá námet pre svoj konkrétny životný príbeh. Ľudský jednotlivec si osvojí svoju rodnú reč, tradície, zvyky, obyčaje a životný štýl miestnej ľudskej spoločnosti. V miestnej ľudskej spoločnosti býva konkrétny jednotlivec formovaný na obraz miestnej ľudskej spoločnosti. V priebehu života sa stáva vychovaným a vzdelaným členom miestnej ľudskej spoločnosti, do ktorej sa narodí. Stupeň integrácie určujú jeho schopnosti a možnosti.

Narodil som sa v bývalom spoločnom štáte národov Čechov a Slovákov. Počas svojej existencie bol premenovaný na „ČSSR“ (Československá socialistická republika). Budovanie socializmu a komunizmu bolo činorodou formou spoločenského zriadenia v štáte. Stal som sa prispôsobeným občanom štátu, slušne vychovaným a vysokoškolsky vzdelaným členom vtedajšej československej spoločnosti a slovenského národa.

 
ŠTÁT
NÁZOV ČSSR / SLOVENSKO
SPOLOČENSKÉ ZRIADENIE SOCIALIZMUS / KAPITALIZMUS
VÝCHOVA
MENO MILAN
PRIEZVISKO ZÁHORSKÝ
POHLAVIE MUŽSKÉ
ROK NARODENIA 1961
MIESTO NARODENIA NITRA (SK)
RODNÁ OBEC ALEKŠINCE (NR)
PÔVOD ROBOTNÍCKY
VZDELANIE
ZÁKLADNÁ ŠKOLA ZŠ ALEKŠINCE
STREDNÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM NITRA
VYSOKÁ ŠKOLA FTVŠ UK BRATISLAVA
TITUL PaedDr.
PRÁCA
PÔVODNÉ POVOLANIE PEDAGÓG
SÚČASNÉ POVOLANIE SEDAGÓG

Čo ma zaujalo v slovenskej spoločnosti

Spoločnosť je niečo spoločné pre všetkých jednotlivcov, ktorí danú spoločnosť vytvárajú. Jednotlivec je nedeliteľným základom spoločnosti. Rodina je deliteľná základná bunka spoločenskej existencie. Spoločnosť sa skladá z buniek a každá bunka sa skladá z jednotlivcov. Bez jednotlivca nemôže rodina ani spoločnosť existovať.

Na začiatku svojej životnej cesty jednotlivec do rodiny vstupuje a v dospelosti z rodiny vystupuje. Aby si založil svoju vlastnú rodinu. Na začiatku svojho života jednotlivec do spoločnosti vstupuje a na konci svojho života zo spoločnosti vystupuje. Aby si založil svoju vlastnú spoločnosť?

V dejinách slovenskej spoločnosti kvitnú čerstvé kvety poznania v každej dobe jej existencie. Kvety síce vädnú, ale vôňa pravdy zostáva. Korene „28-ročného systému životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ siahajú hlboko do dejín slovenskej spoločnosti.

VPLYV EURÓPSKEJ SPOLOČNOSTI

Čo sa mi stalo v európskej spoločnosti

Odvážny jednotlivec by sa mal vybrať do sveta „na skusy“. Mal som možnosť pozorovať západoeurópsku spoločnosť, hlavne v nemecky hovoriacich krajinách. Počas mnohých rokov som spoznával život jednotlivcov v kapitalistickom spoločenskom zriadení a vplyv spotrebného spôsobu života na človeka.

Značné množstvo spoločenských jednotlivcov, snáď zo všetkých spoločenských vrstiev, sa zaoberá rozličnými druhmi ezoterických aktivit. Rozprával som sa s bežnými ľuďmi a prvá vec, ktorá ma veľmi prekvapila, bolo sklamanie týchto ľudí z kapitalistického režimu. Namiesto prispôsobenia hľadajú únik.

PREČO? Položil som si prvú otázku. Východná Európa sa ide doslova zblázniť od nekonečnej radosti nad pádom socialistického režimu.

KAM? Položil som si ešte druhú otázku. Socialistické zriadenie odmietajú a z toho kapitalistického sa snažia uniknúť. Najprv som tomu nerozumel, ale postupne som začal chápať.

Zistil som, že sa nachádzam v novej zaujímavej situácii. Socialistický režim už nebol a kapitalistický režim ešte nebol. Po týchto skúsenostiach som si uvedomil, že režim asi nie je riešenie. Jeden režim vystrieda iný režim a spoločnosť sa zase rozdelí na spokojných a nespokojných. Nevidel som zmysel zaoberať sa kapitalistickým režimom. Nevidel som zmysel spoliehať sa na budovateľov nového režimu.

Pochopil som, že človek vo svojej podstate je jednotlivec. No kým som sa dostal k myšlienke vypracovať svoj vlastný a originálny systém životnej filozofie, prešiel som určitým procesom hľadania. V rámci neho som sa oboznámil so zaujímavými aktivitami. Tu sú niektoré z nich.

 
NÁZOV AKTIVITY WEBOVÉ STRÁNKY
ASTROLÓGIA ŠVAJČIARSKO - astro-api
QI-GONG NEMECKO - qigong-zentrum
TAICHI CHUAN ANGLICKO - itcca
TAROT FRANCÚZSKO - b.o.t.a. europe

Čo ma zaujalo v európskej spoločnosti

Slovenský národ je súčasťou slovanských národov v Európe. Slovanské národy tvoria významnú početnú časť európskeho obyvateľstva.

Niektorý pápež kedysi povedal, že Kristus pre slovanské národy sa narodil v Nitre. Keby náhodou niekto vedel, koho tým myslel, dajte mi vedieť. Pravdepodobne sa jedná o významného slovenského cirkevného katolíckeho činiteľa z čias minulých.

V dejinách európskej spoločnosti kvitnú čerstvé kvety poznania v každej dobe jej existencie. Kvety síce vädnú, ale vôňa pravdy zostáva. Korene „28-ročného systému životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ siahajú hlboko do dejín európskej spoločnosti.

VPLYV ĽUDSKEJ SPOLOČNOSTI

Čo sa mi stalo v ľudskej spoločnosti

Ľudstvo je niečo spoločné pre všetkých členov ľudskej spoločnosti. Ľudský jednotlivec je nedeliteľným základom prítomnej ľudskej spoločnosti. Ľudský jednotlivec je jediným vývojovým subjektom súčasnej ľudskej spoločnosti.

Na začiatku svojho života ľudský jednotlivec do ľudskej spoločnosti vstupuje a na konci svojho života zase z ľudskej spoločnosti vystupuje. Odkiaľ a kam? Odtiaľ a tam.

 

Čo ma zaujalo v ľudskej spoločnosti

Pre súčasnú ľudskú spoločnosť na tejto planéte sú charakteristické dve črty „JEDNOTA a CELOK“.

Každý ľudský jednotlivec je stabilnou súčasťou jednoty a celku ľudskej spoločnosti. Každá ľudská rodina je stabilnou súčasťou jednoty a celku ľudskej spoločnosti. Každá štátna či národná spoločnosť je stabilnou súčasťou jednoty a celku ľudskej spoločnosti.

Pôvodný a jedinečný „28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ v sebe zahrňuje
1. jednotu a celok ľudského jednotlivca
2. jednotu a celok ľudskej rodiny
3. jednotu a celok štátnej či národnej spoločnosti
4. jednotu a celok ľudskej spoločnosti na tejto planéte
.

Originálny „28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ začína od ľudského jednotlivca a končí pri ľudskej spoločnosti. Od konkrétneho k všeobecnému.

V dejinách ľudskej spoločnosti kvitnú čerstvé kvety poznania v každej dobe jej existencie. Kvety síce vädnú, ale vôňa pravdy zostáva. Korene „28-ročného systému životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ siahajú hlboko do dejín ľudskej spoločnosti.