REFERENCIE ŠTUDENTA Z-F

Na tejto podstránke nájde dospelý záujemca o štúdium systému z-f referencie študentov „20-ročného systému životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia pre vekovú kategóriu dospelí“.

 

Meno: BAMI

Referencia zo dňa: JANUÁR 2013

 

Ak by som mala uviesť jeden jediný dôvod, prečo sa venovať ZAMIFI systému, poviem, pretože ma navracia späť k sebe samej. Toto je pre mňa najcennejšie z celého procesu štúdia. Tento moment je však ťažké vysvetliť, pretože ja som si v začiatku štúdia neuvedomovala, že nie som sama sebou a že ani neviem, kto som. Myslím, že takto je na tom mnoho ľudí. Mala som veľmi vyhranené názory takmer na všetko v živote. Zároveň musím povedať, že ani po absolvovaní prvých 2 rokov základných seminárov som ešte stále nevedela, že som od seba odtrhnutá. Toto poznanie prišlo, až keď som sa začala k sebe navracať.

ZF sa venujem od roku 2002. Prečo som sa teda venovala ZF aj napriek tomu, že ten najcennejší dôvod som si uvedomila až po dlhých rokoch? Moje rozhodnutie pre štúdium ZF vyplývalo len z môjho osobného cítenia, to podčiarkujem, cítenie ma viedlo a aj držalo pri štúdiu. Zaujímavé pre mňa bolo tiež, že ide o filozofiu, ktorá je v systéme s prázdnou štruktúrou. Počas štúdia systému som si uvedomovala rozširovanie môjho obzoru, získavanie úplne nových pohľadov, postupné ukladanie všetkého, čo som poznala, ale aj iné prežívanie mojich osobných individuálnych zážitkov. Ja by som to ani nepomenovala, že ide o štúdium systému, ale o systematické štúdium seba a svojho poznania. Je to niekedy zábavné, niekedy náročné, niekedy fakt otravné. Vedie však k vedomému bytiu, a to myslím, je základ pre spokojný život. Je to neopísateľný systém a s ním spojená cesta. Alebo je opísateľná, ale veľmi obšírnym spôsobom, a aj tak je to treba zažiť, aby to bolo pochopiteľnejšie.

 

Meno: DARIELA

Referencia zo dňa: JANUÁR 2013

 

Začiatkom roku 2001 som bola nejaký čas v Žiline a dostala sa ku mne informácia, že v tom čase Zami predstavuje systém, ako si vytvoriť vlastnú životnú filozofiu. Prednášku som si vypočula, ale trvalo ešte ďalších 5 rokov, kým som začala so štúdiom. Neviem, či to bolo zo zvedavosti, či som potrebovala dozrieť, nabrať odvahu a pustiť sa do cvičení, cítila som, že to mám vyskúšať. Bola som v situácii, keď môj život nefungoval podľa mojich predstáv a ja som mu nerozumela. Hľadala som odpovede v knihách, časopisoch, na internete. Prosila o rady druhých, ale teórie fungovali možno na chvíľu. V situáciách, keď bolo treba reagovať okamžite bezprostredne, obyčajne nebol naporúdzi radca, bola som „sama“.

A tak som si každý deň našla chvíľku a sadla si k cvičeniam. Netušila som, kam ma to povedie. Systém neponúka žiadne rady, žiadne zaručené návody, ako zvládať konkrétne situácie. Už to, že som si vôbec našla čas na cvičenia, ma viedlo k disciplíne – systém nehodnotí, nedáva známky, nemá termíny – všetko záleží len na mne. Trénujem koncentráciu, sústredenie, keď po pracovnom dni sadám k papierikom a hlavou mi ešte blúdia zážitky a informácie z celého dňa. Trénujem myslenie, pamäť, tvorivosť. Pomaličky zisťujem, že systém ma vedie k poznávaniu zákonov, ktoré v živote všeobecne fungujú. Zdrojom sú moje vlastné zážitky a skúsenosti, každý jeden deň. Objavujem zodpovednosť v sebe samej. Už sa nemôžem vyhovárať na druhých, sama som kormidelníkom. Nič nie je náhoda, všetko má svoj zmysel aj príčinu. Neexistuje nespravodlivosť, čo dostanem, si zaslúžim.

Postupne si v sebe pomocou cvičení upratujem, ani neviem ako (sám Zami tvrdí, že zamifilozofia je neviemfilozofia). Trvá to už 6 rokov, som však stále na začiatku. Celý život je o učení, spoznávaní seba samého a vždy musím byť v strehu. Prišli aj pochybnosti, ale nevzdala som to, pokračujem ďalej. Beriem cvičenia zamifilozofie medzi prvoradé povinnosti, odložím radšej niečo iné, ale neodložím seba.

 

Meno: MAJAMI

Referencia zo dňa: JANUÁR 2013

 

Štúdiom zami-filozofie sa zaoberám od februára 2007. Priviedla ma k nemu moja zvedavosť a sestra Juvami, ktorá je zároveň mojim lektorom. Začiatky boli zaujímavé, príjemné ale aj veľmi nepríjemné. Myslím, že problémy pri štúdiu som nemala a nemám, jedine ak problém zvaný lenivosť.

Nejedná sa o ledajaké štúdium. Každodenným vypracovávaním cvičení pracujeme sami na sebe. Keď to zjednoduším, tak cvičenia prirovnám k testom v autoškole. Každý si vyberie svoju odpoveď. Študent sa pritom v myšlienkach pohybuje v čase a priestore. Skúma svoju minulosť, prítomosť a pristihne sa aj pri predstave budúcnosti. Do cvičení zapisuje odpovede, na základe vlastných životných skúseností. Hodnotí svoj doterajší život, zisťuje, kde sa momentálne nachádza. Objavuje pritom svoje silné a slabé miesta. Záleží iba na ňom, do akej miery je so svojim životom spokojný, alebo chce dosiahnuť zmeny k lepšiemu.

Všetko je závislé iba na nás. Od nikoho nič nedostaneme, nikto nám nič nevezme. Krok za krokom si vytvárame svoju vlastnú životnú filozofiu.

Netrvalo dlho a pozorovala som zmeny, ktoré sa so mnou dejú, učila som sa trochu inak naložiť so svojim životom. Objavila som v sebe nové možnosti, schopnosti a povahové vlastnosti. Za zmienku stojí hlavne posilnenie zdravého sebavedomia a získanie všeobecného nadhľadu k životu. Toto sú pre mňa plusy k nezaplateniu.

Mimoto som objavila v sebe schopnosť tvorby básničiek, čím som prekvapila nielen seba, ale aj blízke osoby. Táto oblasť ma nikdy predtým nezaujímala. Začala som sa dokonca venovať aj kurzu poézie. Beriem to ako spestrenie života a hľadanie skrytých rezerv.

Nakoniec by som povedala, že sa nedá slovami presne popísať, čo všetko mi prinieslo a prináša toto štúdium. Myslím, že to nie je u každého študenta rovnaké. Ako by ste opísali chuť jahôd so šľahačkou niekomu, kto nikdy nejedol jedno ani druhé? Najlepšie je ochutnať to!