REFERENCIE Z-F

Referencia je názor. Vzniká na základe „nazretia“. Ľudský jednotlivec „nazerá“ do druhých jednotlivcov, do vecí a do spoločenských javov. Na základe vlastného „nazretia“ si vytvára svoj vlastný názor. Svoj názor môže verejne vyjadriť. Ak svoj názor niekomu povie, referuje. Referovať znamená oznámiť. Podať informáciu alebo správu o stave veci, do ktorej „nazrel“.

Referencia konkrétneho človeka je jeho tvrdenie. Poukazuje na to, že zdrojom referencie je konkrétny človek, preto je jeho tvrdenie pôvodné, autentické. Preňho samého je vierohodné a pravdivé. Pre druhého jednotlivca je informačné.

KTO POSKYTUJE REFERENCIE

Referencie z-f poskytuje ľudský jednotlivec, ktorý „nazerá“ do svojho každodenného života, do svojich každodenných životných skúseností.

Referencie z-f poskytuje ľudský jednotlivec, ktorý má vlastné skúsenosti so štúdiom „28-ročného systému životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“, lektorskou činnosťou z-f alebo je autorom systému z-f.

VYTVOR SI VLASTNÝ NÁZOR

Dospelý záujemca o štúdium systému z-f si môže vytvoriť vlastný názor na to, či chce študovať systém z-f alebo nie. Nemusíš čítať žiadne referencie. Pozri si cvičný vstupný test, v ktorom sa nachádza 66 otázok. Vyskúšaj zadarmo prvý semester základných seminárov. Prihlás sa lektorovi z-f a klaď mu otázky. Zúčastni sa na informačných prednáškach a festivale z-f „FEŽIFI“. Čítaj internetový časopis z-f „1TLIVEC“, počúvaj internetové rádio z-f „ZAMIFI“. To všetko máš k dispozícii zadarmo!!

REFERENCIE ŠTUDENTA Z-F

Na tejto podstránke nájde dospelý záujemca o štúdium systému z-f referencie študentov „20-ročného systému životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia pre vekovú kategóriu dospelí“.

REFERENCIE LEKTORA Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f referencie lektorov „28-ročného systému životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“.

REFERENCIE AUTORA Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f referencie autora „28-ročného systému životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f informácie o najčastejšie kladených otázkach k „28-ročnému systému životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“.

 
VYTVOR SI VLASTNÝ NÁZOR
CVIČNÝ VSTUPNÝ TEST o t v o r i ť súbor excel .xls
VYSKÚŠAJ ZADARMO 1.SEMESTER o t v o r i ť súbor excel .xls
ZOZNAM LEKTOROV o t v o r i ť v novom okne
INFORMAČNÉ PREDNÁŠKY o t v o r i ť v novom okne
FESTIVAL FEŽIFI o t v o r i ť v novom okne
ČASOPIS 1TLIVEC o t v o r i ť v novom okne
KONTAKT NA INFORMÁCIE info@zamifi.eu