REFERENCIE AUTORA Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f referencie autora „28-ročného systému životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“.

ČO JE Z-F

Je to „28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca“, ktorý obsahuje „8-ročný systém životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“ a „20-ročný systém životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“.

Čo je „ZAMI-FILOZOFIA“? Zdrap papiera, na ktorom je napísaných niekoľko všeobecných poučiek? Nie. Je to penová telocvikárska žinenka, na ktorej robíš kotrmelce, učíš sa padať a vstávať. Žinenka tvojho života. Ľudský jednotlivec je herec a športovec. Podáva herecké výkony. Hrá divadlo. Je to jeho každodenný život.

KTO JE AUTOR Z-F

Autor „28-ročného systému životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ sa volá Milan Záhorský. Kto som ja? Nobody. Nikto. Žiadna významná osobnosť spoločenského života. Žiadny mysliteľ, žiadny filozof. Obyčajný telocvikár.

Aký systém životnej filozofie môže vytvoriť telocvikár? Jedine svoj vlastný systém. Vytvorený na základe svojich vlastných životných skúseností. Hlavnú úlohu v ňom hrá pohyb. Je to systém dynamický, v ktorom životná energia trénuje a podáva športové výkony.

REFERENCIE AUTORA Z-F

Autor zvyčajne neposkytuje referencie na svoje dielo. Verejne ho nehodnotí, nevyjadruje naň svoj názor. Prečo? Bolo by divné, keby ho nechválil. Hlavne vtedy, ak ho chce predať.

Ja som autor „28-ročného systému životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“, ktorý je vytvorený vo forme tovaru na predaj. Je to všeobecná prázdna štruktúra, pozostávajúca zo všeobecných pojmov. Prázdna krabica od bonboniéry, v ktorej chýbajú sladkosti života. Prázdny hrniec bez jedla.

Napriek tomu to ponúkam jednotlivcovi. Prečo? Pretože od konkrétnosti vedie cesta k všeobecnosti. Do prázdnej krabice si môžeš poukladať svoje životné skúsenosti. Ty sám si prázdny hrniec, v ktorom si varíš jedlo pre seba.

 

POZORUJEM SVET, ľudí a ich konanie. Slovenskú spoločnosť, európsku spoločnosť, ľudstvo ako také. Hľadám, čo sa vymyká z rámca môjho systému životnej filozofie. Čo tam nie je, čo tam chýba. Niečo, čo by som si nevedel zaradiť alebo vysvetliť. Niekedy rozumom, niekedy intuitívne.

 

CIVILIZAČNÝ PROCES ľudskej spoločnosti je proces dynamický. Zachytiť tento dynamický proces zmien v systéme životnej filozofie sa dá len vtedy, keď systém bude dostatočne všeobecný. Dynamické zmeny hýbu ľudskými masami a v tých masách je ľudský jednotlivec ako kvapka v mori.

 

ĽUDSKÝ JEDNOTLIVEC sa nemusí snažiť o to, aby zastavil alebo zmenil smer dynamických spoločenských procesov. Má sa usilovať o to, aby dostal pod kontrolu svoje vnútorné dynamické procesy, ktorým podlieha. V tomto jeho úsilí mu bude systém z-f dlhoročnou spoľahlivou oporou.