PROPAGÁCIA Z-F DOSPELÍ

Na tejto podstránke nájde dospelý záujemca o štúdium systému z-f aktuálne informácie o existujúcich propagačných materiáloch k „20-ročnému systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“. Dospelý záujemca získa prehľad. K dispozícii sú nasledovné propagačné materiály a informačné podujatia.

POKYNY PRE ZAČIATOČNÍKA

Sú vytvorené k „20-ročnému systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“. Spracované sú v počítačovom programe Excel. V súbore sa nachádza 8 listov. Na každom liste je v krátkosti spracovaná jedna téma. Niečo o autorovi systému z-f, o histórii vzniku systému z-f. Je tu aj propagačná brožúrka s názvom „Z-F 2-ROČNÁ“ a cvičný test. V cvičnom teste sa nachádza 66 otázok. Netreba na ne odpovedať, stačí si ich pozrieť.

VYSKÚŠAJ ZADARMO

Dospelý záujemca o štúdium systému z-f má možnosť vyskúšať si zadarmo program cvičení pracovného zošita prvého semestra „20-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“.

PROPAGAČNÉ BROŽÚRKY

K „20-ročnému systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“ existujú tri propagačné brožúrky. Majú názvy „Z-F LETÁČIKOVÁ“, „Z-F 2-ROČNÁ“ a „Z-F SPOLOČENSKÁ ZÁBAVA“. Všetky tri možno kúpiť v papierovej forme v jednom balíku (s brožúrkou pre deti a mládež). Predáva ich autor systému z-f (ZAMI) a lektor z-f.

INFORMAČNÉ PREDNÁŠKY

Jedná sa o prednášky s diskusiou. Hlavným poslaním informačných prednášok je poskytnúť základné informácie o tom, čo je to systém „ZAMI-FILOZOFIA“. Čo všetko ponúka a pre koho. Téma „20-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“ je súčasťou prednášky a diskusie. Informačné prednášky trvajú 45 - 60 minút. Organizuje ich autor systému z-f (ZAMI) a lektor z-f. Vstup je voľný.

VÍKENDOVÉ SEMINÁRE

Rozdiel medzi informačnou prednáškou a víkendovým seminárom je v tom, že víkendový seminár trvá niekoľko hodín a je špecializovaný na určitú tému (jednu alebo viac). Na webovej stránke víkendových seminárov si dospelý záujemca o štúdium systému z-f musí pozrieť, v ktorých víkendových seminároch sa nachádza téma „20-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“. Organizuje ich autor systému z-f (ZAMI).

ČASOPIS 1TLIVEC

Vydavateľ internetového časopisu z-f s názvom „1TLIVEC“ je „ZAMI-FILOZOFIA“. Autor systému z-f (ZAMI) je šéfredaktor a prispievateľ. Lektor z-f je prispievateľ. Časopis z-f vznikol na podporu tvorivého myslenia študentov systému z-f a na propagáciu „20-ročného systému životnej filozofie jednotlivca ZAMI-FILOZOFIA“. Je to mesačník, vychádza vždy 10-teho v mesiaci.

KURZ POÉZIE

Kurz poézie z-f obsahuje 14 samostatných kurzov (8-týždňových). Vypracoval ho autor systému z-f (ZAMI). Určený je študentom systému z-f vekovej kategórie dospelí, ale aj širokej verejnosti. Absolvent kurzu poézie získa prehľad o základných pravidlách poézie a vytvárania veršovaných básničiek. Básničky môže publikovať v časopise „1TLIVEC“.

FESTIVAL FEŽIFI

Festival z-f s názvom „FEŽIFI“ (festival životnej filozofie) sa zvyčajne koná jedenkrát za rok. Organizuje ho autor systému z-f (ZAMI) a lektor z-f. Téma „20-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“ je súčasťou programu festivalu.

RÁDIO ZAMIFI

Prevádzkovateľ internetového rádia z-f s názvom „ZAMIFI“ je „ZAMI-FILOZOFIA“. Obsahovou náplňou vysielania rádia je informovanie o propagačných aktivitách „20-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“.

PLÁN ČINNOSTI

Plán činnosti na obdobie jedného kalendárneho roka si vytvára autor systému z-f (ZAMI) a lektor z-f. Nachádzajú sa v ňom akcie a podujatia, organizované pod hlavičkou „ZAMI-FILOZOFIA“. Prehľadne usporiadané po jednotlivých mesiacoch. Súčasťou plánu činnosti z-f sú aj akcie a podujatia, ktoré sa týkajú „20-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“.

 
PROPAGÁCIA Z-F DOSPELÍ
Názov aktivity Webová stránka
POKYNY PRE ZAČIATOČNÍKA o t v o r i ť súbor excel .xls
VYSKÚŠAJ ZADARMO o t v o r i ť v novom okne
PROPAGAČNÉ BROŽÚRKY o t v o r i ť v novom okne
INFORMAČNÉ PREDNÁŠKY o t v o r i ť v novom okne
VÍKENDOVÉ SEMINÁRE o t v o r i ť v novom okne
ČASOPIS 1TLIVEC o t v o r i ť v novom okne
KURZ POÉZIE o t v o r i ť v novom okne
FESTIVAL FEŽIFI o t v o r i ť v novom okne
RÁDIO ZAMIFI o t v o r i ť v novom okne
PLÁN ČINNOSTI o t v o r i ť v novom okne
KONTAKT NA INFORMÁCIE info@zamifi.eu