PROPAGÁCIA Z-F DETI A MLÁDEŽ

Na tejto podstránke nájde rodič aktuálne informácie o existujúcich propagačných materiáloch k „8-ročnému systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“. Rodič získa prehľad. K dispozícii sú nasledovné propagačné materiály a informačné podujatia.

POKYNY PRE ZAČIATOČNÍKA

Sú vytvorené k „8-ročnému systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“. Spracované sú v počítačovom programe Excel. V súbore sa nachádza 8 listov. Na každom liste je v krátkosti spracovaná jedna téma. Niečo o autorovi systému z-f, o histórii vzniku systému z-f. Je tu propagačná brožúrka „Z-F DETI A MLÁDEŽ“.

VYSKÚŠAJ ZADARMO

Rodič má možnosť pozrieť si úlohy pracovného zošita prvého roka „8-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“.

PROPAGAČNÉ BROŽÚRKY

K „8-ročnému systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“ existuje jedna propagačná brožúrka s názvom „Z-F DETI A MLÁDEŽ“. Poskytuje základné informácie o všetkých ôsmich rokoch štúdia. Počet seminárov, program, harmonogram. Možno ju kúpiť v papierovej forme v jednom balíku s ostatnými propagačnými brožúrkami. Predáva ich autor systému z-f (ZAMI) a lektor z-f. Zadarmo je v pokynoch pre začiatočníka.

INFORMAČNÉ PREDNÁŠKY

Informačné prednášky sú prednášky s diskusiou. Hlavným poslaním informačných prednášok je poskytnúť základné informácie o tom, čo je „Zami-Filozofia“. Čo všetko ponúka a pre koho. Téma „8-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“ je súčasťou prednášky a diskusie. Informačné prednášky trvajú zvyčajne 45 - 60 minút. Organizuje ich autor systému z-f (ZAMI) a lektor z-f. Vstup je voľný.

VÍKENDOVÉ SEMINÁRE

Rozdiel medzi informačnou prednáškou a víkendovým seminárom je v tom, že víkendový seminár trvá niekoľko hodín a je špecializovaný na určitú tému (jednu alebo viac). Na webovej stránke víkendových seminárov si rodič musí pozrieť, v ktorých víkendových seminároch sa nachádza téma „8-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“. Víkendové semináre organizuje autor systému z-f (ZAMI).

ČASOPIS 1TLIVEC

Vydavateľ internetového časopisu z-f s názvom „1TLIVEC“ je „ZAMI-FILOZOFIA“. Autor systému z-f (ZAMI) je šéfredaktor a prispievateľ. Lektor z-f je prispievateľ. Študent z-f je prispievateľ. Časopis z-f vznikol na podporu tvorivého myslenia študentov systému z-f a na propagáciu „8-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“. Je to mesačník, vychádza vždy 10-teho v mesiaci.

KURZ POÉZIE

Kurz poézie z-f obsahuje 14 samostatných kurzov (8-týždňových). Vypracoval ho autor systému z-f (ZAMI). Určený je študentom systému z-f vekovej kategórie mládež, ale aj širokej verejnosti. Absolvent kurzu poézie získa prehľad o základných pravidlách poézie a vytvárania veršovaných básničiek. Básničky môže publikovať v časopise „1TLIVEC“.

FESTIVAL FEŽIFI

Festival z-f s názvom „FEŽIFI“ (festival životnej filozofie) sa zvyčajne koná jedenkrát za rok. Organizuje ho autor systému z-f (ZAMI) a lektor z-f. Téma „8-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“ je súčasťou programu festivalu.

RÁDIO ZAMIFI

Prevádzkovateľ internetového rádia z-f s názvom „ZAMIFI“ je „ZAMI-FILOZOFIA“. Obsahovou náplňou vysielania rádia je informovanie o propagačných aktivitách „8-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“.

PLÁN ČINNOSTI

Plán činnosti na obdobie jedného kalendárneho roka si vytvára autor systému z-f (ZAMI) a lektor z-f. Nachádzajú sa v ňom akcie a podujatia, organizované pod hlavičkou „ZAMI-FILOZOFIA“. Prehľadne usporiadané po jednotlivých mesiacoch. Súčasťou plánu činnosti z-f sú aj akcie a podujatia, ktoré sa týkajú „8-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“.

 
PROPAGÁCIA Z-F DETI A MLÁDEŽ
Názov aktivity Webová stránka
POKYNY PRE ZAČIATOČNÍKA o t v o r i ť súbor excel .xls
VYSKÚŠAJ ZADARMO o t v o r i ť v novom okne
PROPAGAČNÉ BROŽÚRKY o t v o r i ť v novom okne
INFORMAČNÉ PREDNÁŠKY o t v o r i ť v novom okne
VÍKENDOVÉ SEMINÁRE o t v o r i ť v novom okne
ČASOPIS 1TLIVEC o t v o r i ť v novom okne
KURZ POÉZIE o t v o r i ť v novom okne
FESTIVAL FEŽIFI o t v o r i ť v novom okne
RÁDIO ZAMIFI o t v o r i ť v novom okne
PLÁN ČINNOSTI o t v o r i ť v novom okne
KONTAKT NA INFORMÁCIE info@zamifi.eu