PROPAGAČNÉ BROŽÚRKY Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f všetky aktuálne informácie o existujúcich propagačných brožúrkach k „28-ročnému systému životnej filozofie jednotlivca“. Rodič a dospelý záujemca získajú prehľad. Koľko propagačných brožúrok existuje, o čom sú, aká je ich cena, kde ich možno objednať. Propagačné brožúrky vytvoril v roku 2001 autor systému z-f (ZAMI).

PROPAGAČNÉ BROŽÚRKY Z-F DETI A MLÁDEŽ

K „8-ročnému systému životnej filozofie jednotlivca pre deti a mládež“ existuje jedna propagačná brožúrka s názvom „Z-F DETI A MLÁDEŽ“. Možno ju kúpiť v papierovej forme v jednom balíku s ostatnými propagačnými brožúrkami (pre dospelých). Predáva ich autor systému z-f (ZAMI) a lektor z-f.

Z-F DETI A MLÁDEŽ

Propagačná brožúrka poskytuje rodičovi základné informácie o všetkých ôsmich rokoch štúdia systému z-f pre deti a mládež. Počet seminárov, program, harmonogram. V počítačovej forme si ju možno pozrieť zadarmo v pokynoch pre začiatočníka. „8-ročné štúdium systému životnej filozofie jednotlivca“ začína dieťa po dovŕšení 11.roka svojho života.

PROPAGAČNÉ BROŽÚRKY Z-F DOSPELÍ

K „20-ročnému systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“ existujú tri propagačné brožúrky. Majú názvy „Z-F LETÁČIKOVÁ“, „Z-F 2-ROČNÁ“ a „Z-F SPOLOČENSKÁ ZÁBAVA“. Všetky tri možno kúpiť v papierovej forme v jednom balíku (s brožúrkou pre deti a mládež). Predáva ich autor systému z-f (ZAMI) a lektor z-f.

Z-F LETÁČIKOVÁ

Propagačná brožúrka je zostavená z letákov, ktoré boli vyrobené v roku 2001. Uskutočnila sa prvá vlna propagácie „28-ročného systému životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“. Brožúrka má historickú a spomienkovú hodnotu.

Z-F 2-ROČNÁ

Propagačná brožúrka poskytuje dospelému záujemcovi o štúdium systému z-f prehľad o prvých dvoch rokoch štúdia. Prvé dva roky sa skladajú zo štyroch semestrov a niekedy sa im hovorí „všeobecný základ“. V počítačovej forme si propagačnú brožúrku možno pozrieť zadarmo v pokynoch pre začiatočníka.

Z-F SPOLOČENSKÁ ZÁBAVA

Propagačná brožúrka ukazuje „28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ z pohľadu tvorivosti autora systému z-f (ZAMI) a z pohľadu spoločenskej zábavy.

DODATOK: propagačné brožúrky je možné kúpiť na všetkých propagačných podujatiach z-f alebo si ich možno objednať a budú zaslané poštou na dobierku. Pri objednaní na dobierku stačí poslať e-mail s poštovou adresou.

 
PROPAGAČNÉ BROŽÚRKY Z-F
Názov aktivity Webová stránka
Z-F DETI A MLÁDEŽ (brožúrka) o t v o r i ť súbor excel .xls
Z-F 2-ROČNÁ (brožúrka pre dospelých) o t v o r i ť súbor excel .xls
CENNÍK o t v o r i ť v novom okne
OBJEDNAŤ (brožúrky) o t v o r i ť v novom okne
KONTAKT NA INFORMÁCIE info@zamifi.eu