PROPAGÁCIA Z-F

Propagácia systému z-f je vedľajšou činnosťou „28-ročného systému životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“. Existuje propagačná činnosť k „8-ročnému systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“ a samostatná propagačná činnosť k „20-ročnému systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“. Propagácia systému z-f propaguje štúdium systému z-f.

PROPAGÁCIA Z-F DETI A MLÁDEŽ

Na tejto podstránke nájde rodič aktuálne informácie o existujúcich propagačných materiáloch k „8-ročnému systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“. Rodič získa prehľad.

PROPAGÁCIA Z-F DOSPELÍ

Na tejto podstránke nájde dospelý záujemca o štúdium systému z-f aktuálne informácie o existujúcich propagačných materiáloch k „20-ročnému systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“. Dospelý záujemca získa prehľad.

PROPAGAČNÉ BROŽÚRKY Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f všetky aktuálne informácie o existujúcich propagačných brožúrkach. Koľko propagačných brožúrok existuje, o čom sú, aká je ich cena, kde ich možno objednať.

INFORMAČNÉ PREDNÁŠKY Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f aktuálne informácie o termínoch konania informačných prednášok. Dátum konania, miesto konania, hodina konania.

VÍKENDOVÉ SEMINÁRE Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f aktuálne informácie o termínoch konania víkendových seminárov a ich obsahu.

ČASOPIS Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f aktuálne informácie o časopise z-f, ktorý sa volá „1TLIVEC“. Tiež jeho ročný archív. Autor systému z-f je šéfredaktor a prispievateľ. Lektor z-f je prispievateľ. Študent systému z-f je prispievateľ. Prispievateľ vytvára príspevky, články, básničky.

FESTIVAL Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f aktuálne informácie o termíne konania festivalu z-f s názvom „FEŽIFI“ (festival životnej filozofie). Festival z-f sa koná jedenkrát ročne, organizuje ho autor systému z-f a lektor z-f.

RÁDIO Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f všetky aktuálne informácie o internetovom rádiu z-f s názvom „ZAMIFI“.

KURZ POÉZIE Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f aktuálne informácie o termínoch konania kurzov poézie. Kurz poézie je forma propagačnej činnosti systému z-f. Absolvent kurzu poézie môže publikovať svoje básničky v časopise z-f „1TLIVEC“ a stať sa lektorom kurzu poézie z-f.