PRÁCA Z-F

Pod pojmom „práca z-f“ nie je myslené štúdium systému z-f. Aj keď sa jednotlivec pri ňom dobre „zapotí“. Ani tým nie je mienené vynaložené úsilie autora v procese vytvárania systému z-f. Aj keď sa autor pri ňom dobre „zapotil“. Je tým myslená možnosť stať sa lektorom systému z-f a zarábať peniaze. Založiť si živnosť, vykonávať podnikateľskú činnosť a živiť sa tým. Vytvoriť si pracovné miesto a zamestnať sa.

 

„28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ umožňuje ľudskému jednotlivcovi, vytvoriť si vlastné pracovné miesto. Na vytvorenie pracovného miesta potrebuje ľudský jednotlivec pracovnú silu, pracovnú náplň a pracovné podmienky. Pracovné podmienky sú nenáročné. Nároky na fyzickú pracovnú silu nie sú vysoké. Náplňou práce sú životné skúsenosti a poznatky ľudského jednotlivca. Zabalené do systému z-f.

 

„28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ je len obal, do ktorého sú zabalené životné skúsenosti a poznatky ľudského jednotlivca. Systém z-f je krabička a životné skúsenosti s poznatkami sú bonbóny. Krabička s bonbónmi vytvára bonboniéru, ktorú ľudský jednotlivec predáva ako tovar. Systém z-f vytvára tovar zo životných skúseností a poznatkov ľudského jednotlivca.

UŽIVÍ MA SYSTÉM Z-F?

Musím mať dostatok tovaru za prijateľné ceny. Systém z-f je rozpracovaný na 28 rokov, má dostatok tovaru. Problém je v tom, že otázka nie je správne položená. Nie systém z-f bude živiť lektora z-f, ale jeho vlastné životné skúsenosti a poznatky ho budú živiť. Systém z-f je prázdna krabica. Študent z-f musí najprv naplniť svoju prázdnu krabicu životnými skúsenosťami a poznatkami.

LICENCIA

Na tejto podstránke nájde dospelý záujemca o štúdium systému z-f informácie o licencii z-f. Licencia z-f je povolenie vykonávať lektorskú činnosť systému z-f. Na základe získania licencie z-f je možné založiť si živnosť a vykonávať podnikateľskú činnosť.

PLÁN ČINNOSTI

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f aktuálne informácie o pláne činnosti z-f. Plán činnosti z-f si vytvára autor systému z-f a lektor z-f na obdobie jedného kalendárneho roka.

CENNÍK

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f informácie o cenníku z-f. Cenník z-f si vytvára autor systému z-f a lektor z-f na obdobie jedného kalendárneho roka.

ZOZNAM LEKTOROV

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f všetky informácie o zozname lektorov z-f. Lektor z-f je autor systému z-f a licencovaný sprostredkovateľ systému z-f, oprávnený vykonávať lektorskú činnosť.