PLÁN ČINNOSTI Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f aktuálne informácie o pláne činnosti z-f. Čo je plán činnosti, kto ho vytvára, na aké obdobie a na aký účel slúži.

ČO JE PLÁN ČINNOSTI

Plán činnosti z-f je zoznam činností „28-ročného systému životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“, ktoré sa konajú v jednom kalendárnom roku. Tieto činnosti sú propagačné a štúdijné.

Plán činnosti z-f je usporiadanie propagačných a štúdijných činností, konaných v jednom kalendárnom roku, podľa termínu konania do jednotlivých mesačných plánov.

V pláne činnosti z-f sú uvedené základné informácie o organizovanej činnosti „čo - kde - kedy“. Čo sa koná, kde sa to koná, kedy sa to koná. Názov podujatia, miesto konania, dátum konania.

KTO VYTVÁRA PLÁN ČINNOSTI

Plán činnosti z-f si vytvára autor systému z-f a lektor z-f na obdobie jedného kalendárneho roka. Autor systému z-f vytvára plán činnosti z-f s dôrazom na miesto svojho bydliska a pre celý internetový svet. Lektor z-f si vytvára plán činnosti s dôrazom na miesto svojho bydliska a okruh svojho pôsobenia (podľa dosiahnutého stupňa licencie z-f).

ŠTÚDIUM Z-F DETI A MLÁDEŽ

So štúdiom „8-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“ začína dieťa po dosiahnutí 11.roka svojho života. Štúdium každého roka začína vždy v septembri. Dieťa môže študovať individuálnou alebo kolektívnou formou. Termín začiatku štúdia pre kolektívnu formu sa nachádza v septembrovom mesačnom pláne činnosti z-f.

ŠTÚDIUM Z-F DOSPELÍ

So štúdiom „20-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“ začína dospelý po dosiahnutí 18.roka svojho života. Dospelý záujemca môže študovať individuálnou alebo kolektívnou formou. S individuálnou formou môže začať štúdium kedykoľvek v roku. Termím začiatku štúdia pre kolektívnu formu sa nachádza v januárovom mesačnom pláne a septembrovom mesačnom pláne činnosti z-f.

INFORMAČNÉ PREDNÁŠKY

Termíny informačných prednášok sa nachádzajú v pláne činnosti z-f, v jednotlivých mesačných plánoch. Informačné prednášky sa konajú v jesenných a zimných mesiacoch.

VÍKENDOVÉ SEMINÁRE

Termíny víkendových seminárov sa nachádzajú v pláne činnosti z-f, v jednotlivých mesačných plánoch. Víkendové semináre sa konajú v jesenných, zimných a jarných mesiacoch.

ČASOPIS 1TLIVEC

Časopis z-f „1TLIVEC“ je mesačník, vychádza jedenkrát mesačne. Termíny uzávierky a vydania časopisu z-f sú uvedené v pláne činnosti z-f, v každom mesačnom pláne.

FESTIVAL FEŽIFI

Festival z-f „FEŽIFI“ (festival životnej filozofie) sa koná jedenkrát ročne. Môže sa konať vo viacerých mestách v jesenných alebo zimných mesiacoch.

KURZ POÉZIE

Kurz poézie z-f je určený mládeži, dospelým študentom systému z-f, ale aj širokej verejnosti. Termín prvého kurzu pre začiatočníka je uvedený v pláne činnosti z-f, v januárovom a októbrovom mesačnom pláne.

RÁDIO ZAMIFI

Prevádzkovateľ internetového rádia z-f s názvom „ZAMIFI“ je „ZAMI-FILOZOFIA“. Obsahovou náplňou vysielania rádia je informovanie o aktuálnych aktivitách „28-ročného systému životnej filozofie jednotlivca“, ktoré sa nachádzajú v pláne činnosti z-f.

CENNÍK

V pláne činnosti z-f je zoznam činností, ktoré sú zadarmo a komerčné činnosti, ktoré nie sú zadarmo. V cenníku z-f sú uvedené ceny komerčných činností, akcií a podujatí na príslušný kalendárny rok.

 
PLÁN ČINNOSTI Z-F
Názov aktivity Webová stránka
PLÁN ČINNOSTI o t v o r i ť súbor excel .xls
ŠTÚDIUM Z-F DETI A MLÁDEŽ o t v o r i ť v novom okne
ŠTÚDIUM Z-F DOSPELÍ o t v o r i ť v novom okne
INFORMAČNÉ PREDNÁŠKY o t v o r i ť v novom okne
VÍKENDOVÉ SEMINÁRE o t v o r i ť v novom okne
ČASOPIS 1TLIVEC o t v o r i ť v novom okne
FESTIVAL FEŽIFI o t v o r i ť v novom okne
KURZ POÉZIE o t v o r i ť v novom okne
RÁDIO ZAMIFI o t v o r i ť v novom okne
CENNÍK o t v o r i ť v novom okne
KONTAKT NA INFORMÁCIE info@zamifi.eu