MAPA STRÁNOK

Mapa stránok ponúka prehľad o všetkých stránkach webu. Z mapy stránok sa dá dostať na všetky stránky. Vedie k nim odkaz (link).

Webové stránky „hlavného menu“ sa otvárajú v tom istom okne.

Webové stránky „vedľajšieho menu“ (submenu) sa otvárajú v novom okne.

 

HLAVNÉ MENU. Stručný popis stránok.

 

DOMA

Táto stránka plní úlohu domácej stránky. Nachádza sa tu iba obrázková galéria. Stránka neobsahuje žiadne podstránky. Zo stránky sa dá prejsť len na prvú stránku, ktorá sa volá „ČO JE Z-F“.

ČO JE Z-F

Na tejto stránke je v krátkosti vysvetlené, čo je „Zami-Filozofia“ a kam sa zaraďuje. Komu je určená, aký má obsah a rozsah. Stránka neobsahuje žiadne podstránky.

AUTOR Z-F

Na tejto stránke sú informácie o autorovi systému z-f. Vzdelanie, životné skúsenosti. Stránka obsahuje dve podstránky.

PROPAGÁCIA Z-F

Na tejto stránke sú všetky informácie k propagácii systému z-f. Činnosti, akcie, podujatia. Stránka obsahuje deväť podstránok.

ŠTÚDIUM Z-F

Na tejto stránke sú všetky informácie k štúdiu systému z-f. Pre vekové kategórie deti a mládež, dospelí. Stránka obsahuje tri podstránky.

PRÁCA Z-F

Na tejto stránke sú informácie o pracovnej možnosti v rámci systému z-f. Postup, ako si sám vytvoriť pracovné miesto. Stránka obsahuje štyri podstránky.

KONTAKT Z-F

Na tejto stránke sú informácie o kontaktoch z-f. Kontakt na sídlo z-f, autora systému z-f, lektora z-f. Stránka obsahuje tri podstránky.

REFERENCIE Z-F

Na tejto stránke sú informácie o referenciách na systém z-f. Referencie študenta, lektora, autora systému z-f. Sú tu odpovede na „ČASTO KLADENÉ OTÁZKY“. Stránka obsahuje štyri podstránky.

MAPA STRÁNOK

Na tejto stránke sa práve nachádzaš. VITAJ!