LICENCIA Z-F

Na tejto podstránke nájde dospelý záujemca o štúdium systému z-f informácie o licencii z-f. Licencia z-f je povolenie vykonávať lektorskú činnosť systému z-f. Na základe získania licencie z-f je možné založiť si živnosť a vykonávať podnikateľskú činnosť.

Licencia z-f znamená povolenie k činnosti. Povolenie používať systém z-f v spoločnosti na vlastné podnikateľské účely. Osobou, ktorá vlastní autorské práva. Podnikateľskú činnosť povoľujú štátne úrady.

AUTORSKÉ PRÁVA

Autorské práva na „28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ vlastní MILAN ZÁHORSKÝ, ktorý je jeho jediným autorom.

KTO UDEĽUJE LICENCIU Z-F

Licenciu z-f udeľuje autor systému z-f a lektor z-f. Autor systému z-f udeľuje licenciu z-f na celom svete. Lektor z-f udeľuje licenciu z-f v rámci svojej licenčnej pôsobnosti.

KTO MÔŽE ZÍSKAŤ LICENCIU Z-F

Každý dospelý študent systému z-f, ktorý študuje základné semináre. Na získanie licencie z-f je potrebné začať so štúdiom licenčných seminárov.

DRUHY LICENCIE Z-F V RÁMCI SLOVENSKA

Druhy licencie z-f v rámci Slovenska sú „miestna - okresná - krajská - celoslovenská“. Miestny stupeň licencie z-f získava študent licenčných seminárov automaticky po absolvovaní stanoveného počtu seminárov. Ceny za jednotlivé stupne licencie z-f si stanovuje autor systému z-f a lektor z-f dohodou.

DRUHY LICENCIE Z-F MIMO SLOVENSKA

„28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ je prostredníctvom internetu dostupný Slovákom, ktorí žijú v zahraničí a zahraničným Slovákom. Licenciu z-f mimo územia Slovenska udeľuje autor systému z-f.

PLÁN ČINNOSTI

Plán činnosti z-f si vytvára autor systému z-f a lektor z-f na obdobie jedného kalendárneho roka. Lektor z-f je držiteľ licencie z-f. V pláne činnosti z-f sú zahrnuté propagačné aj komerčné akcie a podujatia.

CENNÍK

Cenník z-f si vytvára autor systému z-f a lektor z-f na obdobie kalendárneho roka. Lektor z-f, ako držiteľ licencie z-f, si môže vytvoriť svoj vlastný cenník podľa stupňa svojej licencie či miesta svojho pôsobenia.

ZOZNAM LEKTOROV

V zozname lektorov z-f sa nachádza autor systému z-f a lektori z-f, držitelia licencie z-f. U nich je možné absolvovať štúdium systému z-f a získať licenciu z-f pre svoju vlastnú podnikateľskú činnosť.

 
LICENCIA Z-F
Názov aktivity Webová stránka
PLÁN ČINNOSTI o t v o r i ť v novom okne
CENNÍK o t v o r i ť v novom okne
ZOZNAM LEKTOROV o t v o r i ť v novom okne
KONTAKT NA INFORMÁCIE info@zamifi.eu