KONTAKT Z-F

Ľudský jednotlivec je spoločenská bytosť. Potrebuje sociálny kontakt s inými členmi ľudskej spoločnosti. Vedome sa ľudský jednotlivec kontaktuje s tými jednotlivcami, ktorí ho podporujú v dosahovaní jeho cieľov. To je dôvod, prečo by sa mal ľudský jednotlivec kontaktovať s jednotlivcami, ktorí vyvíjajú činnosť v rámci „28-ročného systému životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“.

 

„28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ podporuje ľudského jednotlivca v dosahovaní jeho cieľov. Akých cieľov? Aké si jednotlivec stanoví. Aké vyplývajú z jeho prirodzenej nátury a jeho spoločenského postavenia. A postavenia jeho „vnútorných hviezd“, ktoré je znázornené v horoskope.

 

„28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ je všeobecná prázdna štruktúra. Nestanovuje ľudskému jednotlivcovi žiadne ciele. Neradí mu, čo má robiť. Čaká na ľudského jednotlivca, na nadviazanie kontaktu.

MOŽNOSTI KONTAKTU Z-F

Kontakt z-f môže ľudský jednotlivec nadviazať prostredníctvom propagácie z-f a prostredníctvom štúdia z-f.

Ľudský jednotlivec môže nadviazať kontakt z-f prostredníctvom vhodného propagačného podujatia, ako je informačná prednáška, víkendový seminár, festival z-f „FEŽIFI“. Ako čitateľ časopisu z-f „1TLIVEC“. Ako poslucháč rádia z-f s názvom „ZAMIFI“. Ako účastník kurzu poézie.

Kontakt z-f prostredníctvom štúdia z-f nadviaže ľudský jednotlivec takým spôsobom, že sa prihlási do sídla z-f, autorovi z-f alebo lektorovi z-f a stane sa študentom systému z-f.

PRAVÝ KONTAKT Z-F

Kontakt z-f môže byť osobný, poštový, telefonický, e-mailový. Na sídlo z-f, na autora systému z-f, na lektora z-f. To sú kontakty vedľajšie. Hlavný kontakt z-f je kontakt so štúdiom systému z-f. Pravý kontakt so systémom „Zami-Filozofia“ je pre dieťa štúdium „8-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“ a pre dospelého človeka štúdium „20-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“.

KONTAKT SÍDLO Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f aktuálne dostupné informácie o trvalom sídle z-f a možnosti nadviazania kontaktu.

KONTAKT AUTOR Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f aktuálne dostupné informácie o autorovi systému z-f a možnosti nadviazania kontaktu.

KONTAKT LEKTOR Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f aktuálne dostupné informácie o lektorovi systému z-f a možnosti nadviazania kontaktu.