INFORMAČNÉ PREDNÁŠKY Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f aktuálne informácie o termínoch konania informačných prednášok. Dátum konania, miesto konania, hodina konania.

 

Informačné prednášky sú prednášky s diskusiou. Hlavným poslaním informačných prednášok je poskytnúť základné informácie o tom, čo je „28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“. Čo všetko ponúka a pre koho.

 

Informačné prednášky trvajú zvyčajne 45 - 60 minút. Organizuje ich autor systému z-f (ZAMI) a lektor z-f. Vstup je voľný. Aktuálne informácie o informačných prednáškach sú v internetovom časopise z-f „1TLIVEC“ a v internetovom rádiu z-f „ZAMIFI“.

 
INFORMAČNÉ PREDNÁŠKY Z-F
Dátum Miesto Hodina Lektor
       
       
       
  V roku 2018 sa informačné prednášky nekonajú.    
       
       
       
       
       
       
VSTUP NA VŠETKY INFORMAČNÉ PREDNÁŠKY JE VOĽNÝ!!!
KONTAKT NA INFORMÁCIE : info@zamifi.eu