FESTIVAL Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f aktuálne informácie o termíne konania festivalu z-f s názvom „FEŽIFI“ (festival životnej filozofie). Festival z-f sa koná jedenkrát ročne. Organizuje ho autor systému z-f (ZAMI) a lektor z-f.

 

Obsahom festivalu z-f je „28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“. Súčasťou festivalu môže byť sprievodný program s pozvanými hosťami. Aktuálne informácie o festivale z-f s názvom „FEŽIFI“ sú v internetovom časopise z-f s názvom „1TLIVEC“ a v internetovom rádiu z-f s názvom „ZAMIFI“.

 

FESTIVAL Z-F ALEKŠINCE / SLOVENSKO
 
FESTIVAL Z-F ALEKŠINCE
NÁZOV F E Ž I F I
ROČNÍK 1
OBSAHOVÉ ZAMERANIE ZAMI-FILOZOFIA DETI, MLÁDEŽ, DOSPELÍ
DÁTUM KONANIA 2020
MIESTO KONANIA ALEKŠINCE (NITRA)
ORGANIZÁTOR Z A M I
VSTUP VOĽNÝ
PROGRAM
KONTAKT zami@zamifi.eu