ČO JE ZAMI-FILOZOFIA

Je to „28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca“. Nový, pôvodný, slovenský. Zahrňuje „8-ročný systém životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“ a tiež „20-ročný systém životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“.

PRE KOHO JE ZAMI-FILOZOFIA

„28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ je určený ľudskému jednotlivcovi. V súčasnom období je k dispozícii ľubovoľnému jednotlivcovi z radov detí, mládeže a dospelých. Dorozumievací jazyk je slovenčina.

KTO JE JEDNOTLIVEC

Ľudský jednotlivec je konkrétny jednotlivý človek. Každá jedinečná osobnosť, ktorá sa narodí do ľudskej spoločnosti. V ľudskej spoločnosti je vychovávaný a vzdelávaný. Formovaný k obrazu konkrétnej spoločnosti a zaradený do jej spoločenskej štruktúry. Obsah svojich cieľov čerpá ľudský jednotlivec z ľudskej spoločnosti. Rozsah cieľov ľudského jednotlivca určuje vrodený potenciál jeho schopností a možností.

AKÝ OBSAH MÁ ZAMI-FILOZOFIA

„28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ je všeobecná prázdna štruktúra, ktorú individuálne napĺňa každý jednotlivý, konkrétny spoločenský jednotlivec obsahom svojich vlastných, každodenných životných skúseností a poznatkov.

AKÝ ROZSAH MÁ ZAMI-FILOZOFIA

Z pohľadu autora systému z-f „28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ nepresahuje rozsah dosiahnutých životných skúseností a poznatkov autora systému z-f. Z pohľadu jednotlivca „28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ nepresahuje rozsah vlastných životných skúseností a poznatkov jednotlivca.

KDE JE ZARADENÁ ZAMI-FILOZOFIA

„28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ je plne nezávislý od spoločenských aktivít podobného druhu. Nezaraďuje sa do žiadneho vedeckého, ezoterického, náboženského ani iného spoločenského kolektívneho hnutia. Zahrňuje ich v sebe.

AKÉ POSLANIE MÁ ZAMI-FILOZOFIA

„28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ má svoj zmysel, účel a poslanie. Zvýrazniť postavenie a úlohu jednotlivca v masovom civilizačnom procese ľudskej spoločnosti. Poukázať na prítomný, konkrétny potenciál obsahu a rozsahu spoločenských cieľov jednotlivca, ale hlavne na prítomný, všeobecný latentný potenciál obsahu a rozsahu ľudských cieľov jednotlivca.