CENNÍK Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f informácie o cenníku z-f. Čo je cenník, kto ho vytvára, na aké obdobie a na aký účel.

ČO JE CENNÍK

„28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ je hotový tovar na predaj, ktorý predávajúci ponúka kupujúcemu. Aby si kupujúci mohol tovar kúpiť, musí predávajúci stanoviť jeho cenu. Cena vyjadruje protihodnotu za získanie tovaru. V cenníku z-f je uvedená cena jednotlivých druhov tovaru.

 

„28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ je len všeobecná prázdna štruktúra, ktorú každý ľudský jednotlivec napĺňa svojimi životnými skúsenosťami a poznatkami. „Zami-Filozofia“ neponúka múdrosť ako tovar, vyjadrený v cenníku z-f. K múdrosti dospieva ľudský jednotlivec prostredníctvom svojich životných skúseností a poznatkov. Životné skúsenosti a poznatky ľudského jednotlivca sa nenachádzajú v cenníku z-f.

 

Cenník z-f obsahuje ceny jednotlivých druhov tovaru, pomocou ktorého sa ľudský jednotlivec môže oboznámiť so všeobecnou prázdnou štruktúrou „28-ročného systému životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“. V ohodnotenom tovare je zohľadnená aj práca lektora z-f.

 

Cenník z-f je rozdelený na tri časti „cenník propagácie + cenník štúdia + cenník licencie“. Je to z dôvodu prehľadnosti a lepšej orientácie v cenách.

CENNÍK PROPAGÁCIE

V cenníku z-f, v časti „cenník propagácie“, sú uvedené ceny propagačných materiálov a propagačných podujatí. Patria sem propagačné brožúrky (v papierovej forme), víkendové semináre, kurz poézie. Informačné prednášky sú zadarmo. Táto časť cenníka z-f je určená detskému a dospelému záujemcovi o štúdium systému z-f.

CENNÍK ŠTÚDIA

V cenníku z-f, v časti „cenník štúdia“, sú uvedené ceny štúdijných materiálov k štúdiu „8-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu deti a mládež“ a k štúdiu „20-ročného systému životnej filozofie jednotlivca pre vekovú kategóriu dospelí“. Táto časť cenníka z-f je určená detskému a dospelému študentovi systému z-f.

CENNÍK LICENCIE

V cenníku z-f, v časti „cenník licencie“, sú uvedené ceny jednotlivých stupňov licencie z-f, ktorú možno získať v rámci Slovenska. Táto časť cenníka z-f je určená lektorovi z-f.

KTO VYTVÁRA CENNÍK

Cenník z-f si vytvára autor systému z-f a lektor z-f na obdobie jedného kalendárneho roka. Autor systému z-f vytvára cenník z-f s dôrazom na miesto svojho bydliska a pre celý internetový svet. Lektor z-f si vytvára cenník z-f s dôrazom na miesto svojho bydliska a okruh svojho pôsobenia (podľa dosiahnutého stupňa licencie z-f).

 
CENNÍK Z-F
Názov aktivity Webová stránka
CENNÍK o t v o r i ť súbor excel .xls
PLÁN ČINNOSTI o t v o r i ť súbor excel .xls
KONTAKT NA INFORMÁCIE info@zamifi.eu