ČASOPIS Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f aktuálne informácie o časopise z-f s názvom „1TLIVEC“ a jeho ročný archív. Autor systému z-f je šéfredaktor a prispievateľ. Lektor z-f je prispievateľ. Študent z-f je prispievateľ. Prispievateľ píše príspevky, články, básničky. Jeho tvorivosť vychádza z vlastnej životnej skúsenosti.

 

Časopis z-f s názvom „1TLIVEC“ je internetový časopis, vytvorený k propagácii „28-ročného systému životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“. Obsah časopisu z-f zavedie čitateľa do rôznych končín tvorivého myslenia jednotlivca a do rôznych oblastí spoločenského života ľudstva na našej planéte. Základnými charakteristickými črtami časopisu z-f sú tvorivosť a otvorenosť.

 

Čo je „tvorivosť“ časopisu z-f? Tvorivosť rubrík a podrubrík. Tvorivé opisovanie času na základe vlastných životných skúseností jednotlivca. Originálnym a jedinečným spôsobom.

Čo je „otvorenosť“ časopisu z-f? Otvorenosť rubrík a podrubrík. Otvorené okná a dvere času vytvorených príspevkov a článkov. Otvorené okná a dvere času vlastných životných skúseností jednotlivca.

 

ČASOPIS Z-F „1TLIVEC“ JE NA INTERNETE VOĽNE PRÍSTUPNÝ ĽUDSKÉMU JEDNOTLIVCOVI!

 
ČASOPIS Z-F
DRUH MÉDIA INTERNETOVÝ ČASOPIS
NÁZOV 1TLIVEC
VYDAVATEĽ ZAMI-FILOZOFIA
URČENÉ PRE POTREBY Z-F
OBSAHOVÉ ZAMERANIE ŽIVOTNÁ FILOZOFIA JEDNOTLIVCA
ŠÉFREDAKTOR Z A M I
PERIODICITA MESAČNÍK
KONTAKT zami@zamifi.eu
PRVÉ ČÍSLO VYŠLO 10. JANUÁR 2011

Poznámka: pravidelné relácie o časopise z-f sú vysielané v našom internetovom rádiu z-f s názvom „ZAMIFI“.


ARCHÍV ČASOPISU Z-F

Internetový časopis z-f s názvom „1TLIVEC“ je mesačník, vychádza 12-x ročne, vždy 10-teho v mesiaci.

 
ROK 2013
01-13 02-13 03-13 04-13 05-13 06-13 07-13 08-13 09-13 10-13 11-13 12-13
 
ROK 2014
01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 08-14 09-14 10-14 11-14 12-14
 
ROK 2015
01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
 
ROK 2016
01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
 
ROK 2017
01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17

Momentálne v príprave: januárové číslo 2018 časopisu z-f označené ako „01-18“.