AUTOR Z-F

Autor pôvodného „28-ročného systému životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ je Milan Záhorský. To som ja. Jedná sa o jedného človeka, ktorý celý systém z-f vypracoval. Samostatne, bez pomoci druhých ľudí. Je to dielo ľudského jednotlivca, ktorý čerpal len zo svojich vlastných životných skúseností a zo svojho vlastného životného potenciálu. Nehovorím to ako samochválu. Je to charakteristická črta systému z-f. Každý študent systému z-f musí postupovať rovnakým spôsobom. Prečo? Pretože sa jedná o proces sebapoznávania. V priebehu života každý ľudský jednotlivec spoznáva sám seba. S kým sa má o tom radiť? V procese sebapoznávania každý ľudský jednotlivec nerobí nič iné, len hľadá aktívnu odpoveď na pasívnu otázku „KTO SOM JA“. S kým sa má o tom radiť? Systém z-f je cesta pre tých najschopnejších.

 

Ja som autor systému z-f ako fyzická osoba. V rámci slovenskej spoločnosti a v rámci ľudskej spoločnosti. Súčasťou fyzického tela ľudského jednotlivca je duša. Systém z-f je výsledkom mojej duševnej činnosti. Je to moje duševné vlastníctvo. Moje fyzické telo s dušou vlastnia autorské práva na systém z-f.

 

Spomenul som, že systém z-f je cesta pre tých najschopnejších. Ale aj ten najschopnejší človek sa nezaobíde bez nepriamej podpory ostatných ľudí. Aký som ja schopný jednotlivec? Čo všetko ja zvládnem v rámci systému z-f? Vypracoval som celý 28-ročný systém z-f, spracoval som ho do počítačovej formy a uložil na internet. Naučil som sa vytvárať webové stránky. Webové stránky z-f si vytváram svojpomocne. Vytvoril som štyri propagačné brožúrky z-f, možno ich zakúpiť v papierovej forme. Organizujem informačné prednášky z-f, víkendové semináre z-f a festival z-f. Založil som internetový časopis z-f s názvom „1TLIVEC“. Vytváram jeho webovú formu, som jeho šéfredaktor, píšem príspevky. Vypracoval som kurz poézie, vediem semináre, prístupné online pre každého záujemcu. Založil som malé internetové rádio z-f s názvom „ZAMIFI“.

 

Chýbajú ti bližšie informácie o mojej osobe? Myslím, že nie. Všetko podstatné som uviedol. V prípade záujmu ich nájdeš na podstránkach „Spoločnosť v autorovi z-f“ a „Autor z-f v spoločnosti“. Premýšľam v nich o otázkach, čo som ja dostal od spoločnosti a čo ja dávam spoločnosti. Prečo? Život je dar.

SPOLOČNOSŤ V AUTOROVI Z-F

Na tejto podstránke sa zaoberám otázkou, čo som ja, ako autor systému z-f, dostal od slovenskej spoločnosti. Aké som dosiahol vzdelanie, aké spoločenské postavenie. Slovenská spoločnosť patrí do európskej spoločnosti a tá zasa do svetovej spoločnosti.

AUTOR Z-F V SPOLOČNOSTI

Na tejto podstránke sa zaoberám otázkou, čo ja, ako autor systému z-f, dávam slovenskej spoločnosti. Či systém z-f, ktorý som vytvoril, podporuje rozvoj slovenskej spoločnosti a prispieva k jej pokroku. Slovenská spoločnosť patrí do európskej spoločnosti a tá zasa do svetovej spoločnosti.