AUTOR Z-F V SPOLOČNOSTI

Na tejto podstránke sa zaoberám otázkou, čo ja, ako autor systému z-f, dávam slovenskej spoločnosti. Či systém z-f, ktorý som vytvoril, podporuje rozvoj slovenskej spoločnosti a prispieva k jej pokroku. Slovenská spoločnosť patrí do európskej spoločnosti a tá zasa do svetovej spoločnosti.

VPLYV NA SLOVENSKÚ SPOLOČNOSŤ

Civilizačný proces v priestore a čase vytvára slovenskú spoločnosť. Všeobecné podmienky slovenskej spoločnosti spoluformujú osobnosť každého ľudského jednotlivca, ktorý vyrastá v slovenskej spoločnosti.

Slovenská spoločnosť vychováva a vzdeláva každého slovenského jednotlivca s úmyslom jeho začlenenia a integrácie. V produktívnom veku sa slovenský jednotlivec aktívne spolupodieľa na zabezpečovaní existencie a rozvoja slovenskej spoločnosti. Podľa svojich schopností a možností.

Slovenská spoločnosť dáva slovenskému jednotlivcovi. To je prvá časť nevyhnutného procesu. Druhá otázka je, čo slovenský jednotlivec dáva slovenskej spoločnosti.

Slovenský jednotlivec nie je schopný dať slovenskej spoločnosti to, čo sám nemá. Slovenský jednotlivec je schopný dávať slovenskej spoločnosti len to, čo sám má. Vzniká neprehľadná situácia. Slovenská spoločnosť nevie, čo dáva slovenskému jednotlivcovi a slovenský jednotlivec nevie, čo si zo slovenskej spoločnosti berie. Slovenskú spoločnosť vytvárajú slovenskí jednotlivci, ktorí si dávajú a berú navzájom.
Hľadanie východiska zo vzniknutej neprehľadnej situácie nie je úlohou slovenskej spoločnosti. Je to úlohou, dokonca nevyhnutnosťou, slovenského jednotlivca.

Pôvodný slovenský „28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ skúma, čo
1. slovenská spoločnosť dáva slovenskému jednotlivcovi
2. slovenský jednotlivec dáva slovenskej spoločnosti
.

Slovenská spoločnosť je schopná dať slovenskému jednotlivcovi len to, čo sama vlastní. Je to vedomie. Vedomie slovenskej spoločnosti.

VPLYV NA EURÓPSKU SPOLOČNOSŤ

Civilizačný proces v priestore a čase vytvára európsku spoločnosť. Všeobecné podmienky európskej spoločnosti spoluformujú osobnosť každého ľudského jednotlivca, ktorý vyrastá v európskej spoločnosti.

Európska spoločnosť vychováva a vzdeláva európskeho jednotlivca s úmyslom začlenenia a integrácie. V dospelom veku sa každý európsky jednotlivec aktívne spolupodieľa na zabezpečení existencie a rozvoja európskej spoločnosti. Podľa svojich schopností a možností.

Európska spoločnosť dáva európskemu jednotlivcovi. To je prvá časť nevyhnutného procesu. Druhá otázka je, čo európsky jednotlivec dáva európskej spoločnosti.

Európsky jednotlivec nie je schopný dať európskej spoločnosti to, čo sám nemá. Európsky jednotlivec je schopný dať európskej spoločnosti len to, čo sám má. Vzniká neprehľadná situácia. Európska spoločnosť nevie, čo európskemu jednotlivcovi dáva a európsky jednotlivec nevie, čo si z európskej spoločnosti berie. Európsku spoločnosť vytvárajú európski jednotlivci, ktorí si dávajú a berú navzájom.

Hľadanie východiska z tejto vzniknutej neprehľadnej situácie nie je úlohou európskej spoločnosti. Je to úlohou, dokonca nevyhnutnosťou, európskeho jednotlivca.

Pôvodný európsky „28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ skúma, čo
1. európska spoločnosť dáva európskemu jednotlivcovi
2. európsky jednotlivec dáva európskej spoločnosti
.

Európska spoločnosť je schopná dať európskemu jednotlivcovi len to, čo sama vlastní. Je to vedomie. Vedomie európskej spoločnosti.

VPLYV NA ĽUDSKÚ SPOLOČNOSŤ

Civilizačný proces v priestore a čase vytvára ľudskú spoločnosť. Všeobecné podmienky ľudskej spoločnosti spoluformujú osobnosť každého ľudského jednotlivca, ktorý žije a vyrastá na tejto planéte.

Ľudská spoločnosť vychováva a vzdeláva svojho ľudského jednotlivca s úmyslom začlenenia a integrácie. V dospelom veku sa ľudský jednotlivec aktívne spolupodieľa na zabezpečovaní existencie a rozvoja ľudskej spoločnosti. Podľa svojich schopností a možností.

Ľudská spoločnosť dáva ľudskému jednotlivcovi. To je prvá časť nevyhnutného procesu. Druhou otázkou je, čo ľudský jednotlivec dáva ľudskej spoločnosti.

Ľudský jednotlivec nie je schopný dať ľudskej spoločnosti to, čo sám nemá. Ľudský jednotlivec môže dať ľudskej spoločnosti len to, čo sám má. Vzniká neprehľadná situácia. Ľudská spoločnosť nevie, čo ľudskému jednotlivcovi dáva a ľudský jednotlivec nevie, čo si z ľudskej spoločnosti berie. Ľudskú spoločnosť vytvárajú ľudskí jednotlivci, ktorí si dávajú a berú navzájom.

Hľadanie východiska zo vzniknutej neprehľadnej situácie nie je úlohou prítomnej ľudskej spoločnosti. Je to úlohou, dokonca nevyhnutnosťou, prítomného ľudského jednotlivca.

Pôvodný svetový „28-ročný systém životnej filozofie jednotlivca Zami-Filozofia“ skúma, čo
1. ľudská spoločnosť dáva ľudskému jednotlivcovi
2. ľudský jednotlivec dáva ľudskej spoločnosti
.

Ľudská spoločnosť je schopná dať každému ľudskému jednotlivcovi len to, čo sama má. Je to vedomie. Vedomie ľudskej spoločnosti.